Kako izgleda regrutacija i krajnja selekcija kandidata

Zapošljavanje pravih ljudi uvek je bio jedan od najtežih i najizazovnijih zadataka za rukovodioce i HR sektor kompanije. Proces regrutovanja otpočinje donošenjem odluke o popunjavanju upražnjenih radnih mesta i sagledavanjem traženih zahteva.
Kroz regrutaciju se indetifikuju, privlače i obezbeđuju kvalifikovani kanditati, u dovoljnom broj kako bi se omogućilo organizaciji da odabere one kandidate, koji najviše odgovaraju zahtevima potencijalnog radnog mesta.
U zavisnosti od zahteva poslodavca, i broja otvorenih pozicija za radno mesto, proces regrutacije se moze odvijati u konferencijskim salama hotela, restorana ili u prostorijama samog preduzeća, sa stručnim HR osobljem.
Nakon prvog kruga selekcije kandidata, pristupa se krajnjoj selekciji gde stručan tim kompanije u zavisnosti od kvalifikacija kandidata, bira one za koje smatraju da su najkompetentniji za odgovarajuću poziciju, i da će svojim kvalifikacijama se uklopiti u tim i doprineti daljem razvoju kompanije.
Sam ishod preliminarne selekcije zavisi od više faktora, pre svega od broja traženih pozicija, i modela vršenja regrutacije, nekada je ishod same regrutacije i preliminarne selekcije poznat istog dana, ali obično je za to potrebna vremenski period obrade prikpuljenih CV-a, tako da uvek imajte na umu, da je vaš CV, vaša šansa !

  • Share this post