Najčešća pitanja na razgovoru za posao

Najčešća pitanja su upravo ona pitanja koja samo logika profesionalne selekcije nalaže. To su pitanja o ranijem radnom iskustvu, obrazovanju, sklonostima, preferencijama, očekivanjima od budućeg poslodavca i tome slično.

Standardna praksa da se kandidat najpre ukratko predstavi intervjuerima, zatim se prelazi na deo sa pitanjima.
Svaki poslodavac će uzueti u razmatranje ono što ste napisali u svojoj biografiji i tražiti da bliže objasnite neke informacije:
• Gde ste ranije radili ?
• Zašto tamo više ne radite ?
• Šta vam se najviše dopalo na tom radnom mestu ?
• Šta vam je bilo najizazovnije ?
• Da li ste radili u timu ?
• Koje znanje i veštine posedujete i kako ste ih stekli ?

Sada shvatate zašto je važno da vaša biografija bude tačna i istinito napisana !

• Drugi deo pitanja obično se odnosi na to kakva očekivanja imate od svog poslodavca ?
• Koliku platu očekujete ?
• Gde vidite sebe za pet ili deset godina u svojoj karijeri ?
• Kakve su vaše dalje ambicije ?
• Šta vas je motivisalo da se prijavite baš na taj oglas za posao ?
Dodatna pitanja su pitanja za one kandidate za koji je stečen pozitivan utisak iz biografije i prvog dela intervjua da bi se došlo do više potrebnih informacija.
Ta pitanja mogu biti specifična za struku iz koje dolazi kandidat, kao što su veštine, programi i drugi alati kojima kandidat vlada.
• U dodatna pitanja spadaju i problemske situacije:
• Kako bi ste postupili u navedenoj problemskoj situaciji ?
• Koju bi strategiju za rešavanja problema koristili ?
• Da li postoji neki alternativni način do rešenja ?
• Da li ste se ranije susretali sa sličnim situacijama ?
• Kako ste postupali u tim slučajevima ?

Dodatna pitanja su sva ona pitanja koja nisu osnovna, a njihova svrha je bolje poznavanje poslodavca sa kandidatom i posmatranjem kako se snalazi sa davanjem odgovora u istom trenutku.
Postoje pitanja koja zadiru u vaš privatan život to su pitanja o bračnom statusu, planovima da se ima porodica, sa kim živite, koliku platu ste imali na predhodnom radnom mestu i slično.
Na osnovu svih tih pitanja i odgovora poslodavac će doneti konačnu odluku da li ste vi adekvatan kandidat za njegov tim !

  • Share this post