Vaš CV je vaš put do posla !

CV (lat. Curriculum Vitae, engl. Resume) ili biografija za posao jeste obavezni deo prijave za svaku poslovnu poziciju, a njegova svrha je, da vas i vaše stručne kvalifikacije predstavi potencijalnom poslodavcu, zapravo, to je vaše prodajno pismo kojim prodajete svoje usluge potencijalnom poslodavcu.

U pitanju je dokument koji vam može obezbediti intervju sa poslodavcem i šansu da sebe predstavite uživo i detaljnije.
CV treba da sadrži sledeće bitne informacije:
Lični podaci :
Na vrhu CV-a treba da stoji:
• Ime i prezime
• Adresa
• Broj telefona
• E-mail
• Slika
Radno iskustvo -verovatno znate i sami da je u današnjem poslovanju radno iskustvo vrlo bitno. Nekada će ono odneti prevagu i u odnosu na samo obrazovanje.
Dakle, jasno istaknite na kojim pozicijama ste radili, u kom periodu i koja zaduženja ste imali. Ako postoji mogućnost, probajte da pomenete i ona zaduženja koja su relevantna za poziciju za koju ste konkurisali.
Formalno obrazovanje – navedite svoje obrazovanje, datume školovanja i obrazovne ustanove koje ste pohađali.
Kao i kod isticanja radne biografije, i ovu sekciju organizujte obrnutim hronološkim redom: prvo navedite diplome koje ste poslednje stekli.
Poznavanje stranih jezika – ako aplicirate za posao za koji je znanje stranih jezika bitno, ne propustite da posebno istaknete ovu sekciju. Ukoliko su vaša znanja vrlo visoka po ovom pitanju, svakako istaknite taj deo, bez obzira na poziciju za koju aplicirate.

Neformalno obrazovanje i personalne veštine – savremeno poslovanje se izuzetno brzo menja. Svake godine traže se nove poslovne i personalne veštine i poslodavci cene kada zaposleni ostaju u toku sa poslednjim poslovnim promenama.
Neformalno obrazovanje i različite sposobnosti danas su dostupni više nego ikad ranije. Navedite sve kurseve, seminare i sertifikate koje ste pohađali i stekli. Ujedno se potrudite da bar jednom godišnje obogatite i proširite svoje znanje nečim novim i relevantnim.
Lične osobine – ovde nemojte koristiti uopštene fraze, već pokušajte da budete što konkretniji. Takođe, ističite one osobine koje mogu biti relevantne za posao na koji konkurišete.
Preporuke – Ako imate preporuke prethodnih poslodavaca, svojih profesora ili relevantnih ljudi, treba da ih istaknete na kraju.
Na kom jeziku treba da bude CV?

Ukoliko je tekst oglasa na engleskom, to znači da je za obavljanje posla na oglašenoj poziciji potreban nivo znanja engleskog koji je potreban i za razumevanje oglasa.
Bilo bi poželjno da CV bude na istom jeziku na kom je i tekst oglasa.

  • Share this post